พิธีปัจฉิมนิเทศปิดอบรมนักธรรมชั้นตรี

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 พม.ดร.สุธรรม สุรตโน ผอ.สำนักพระปริยัติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศนียบัตรแด่วิทยากรอบรม

และมอบรางวัลสามเณรเรียนดี เป็นทุนเรียนดีเยี่ยม 10 รางวัลและเรียนดีเด่น 15 รางวัล รวมถึงให้โอวาทและมอบขนมให้กำลังกับสามเณรทุกรูปที่จะเข้าสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 18-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 นี้ ที่มหาวิหารคด คอร์ 25 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ขอให้สอบได้ยกชั้นทุกรูปเทอญ

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานกองธรรม คณาจารย์ทุกท่าน และญาติโยมท่านเจ้าภาพที่ร่วมกันถวายน้ำปานะตลอดการอบรมและถวายทุนการศึกษามา ณ โอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านมีสมบัติมากมาย มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมโดยง่ายทุกท่านเทอญ


611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม10
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม1
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม2
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม3
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม5
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม6
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม7
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม8
611015-ปัจฉิมนิเทศนักธรรม9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search