สวดธรรมจักรฯ เวียนประทักษิณ ถวายเป็นพุทธบูชา

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักพระปริยัติธรรม, สำนักการศึกษา, สำนักบริการกลาง และสำนักสื่อ DMC สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/10/dmc_13.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2109516675968311

ภาพโดย : Alerte' , Pae , wiwi


611013-เวียนประทักษิณ1
611013-เวียนประทักษิณ2
611013-เวียนประทักษิณ3
611013-เวียนประทักษิณ4
611013-เวียนประทักษิณ5

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search