จัดอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี

กองธรรม สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น รร.พระปริยัติธรรม (เดิม)

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นใจเตรียมความพร้อมก่อนสอบนักธรรม หลังจากที่เรียนกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา และจะทำการสอบในวันที่ 18-21 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขอให้ทุกรูปมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแตกฉานในธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสอบได้สอบผ่านยกชั้นกันทุกรูปเทอญ

ขอเรียนเชิญเจ้าภาพญาติโยมร่วมถวายปานะเป็นกำลังใจแด่เหล่าสามเณร ผู้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย จำนวน 70 รูปได้ทุกวันตามวันเวลาดังกล่าว


timeline 25610926 150907
timeline 25610926 150908
timeline 25610926 150910
timeline 25610926 150911
timeline 25610926 150912
timeline 25610926 150914
timeline 25610926 150916
timeline 25610926 150920
timeline 25610926 150921
timeline 25610926 151216
timeline 25610926 151218

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search