ทัศนศึกษาวิชา"พระไตรปิฏกศึกษาและการสืบค้น"

กิจกรรมทัศนศึกษาวิชา"พระไตรปิฏกศึกษาและการสืบค้น" โดยทีมงานกองพัฒนาพระมหาเปรียญและดร.นิรมล ที่ปรึกษาประจำวิชา

1.กิจกรรม ค้นหาหลักฐาน ธรรมกาย จากพระไตรปิฏกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

8:30   ออกเดินทาง
10:30 กิจกรรมRC พระไตรปิฎกหินอ่อน พุทธมณฑล
11:30 ฉันเพลที่พุทธมณฑล

2.เยี่ยมชมตำหนักวาสุกรีและชมพระไตรปิฏกฉบับ เทพชุมนุม

12:30 เดินทางไปวัดพระเชตุพน
14:00-16:00 เยี่ยมชมอาคารเก็บรักษาพระไตรปิฏก และเอกสารสำคัญทางพุทธศาสนา
16:15 เดินทางกลับ

กราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และขอบคุณพระมหาวรวัฒน์ที่ได้นำชมและอธิบายอย่างดียิ่ง ทำให้คณะนักศึกษาได้ความรู้และเกิดความซาบซึ้งในโบราณสถานโบราณวัตถุคือพระไตรปิฏกเป็นต้น เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดการศึกษา อนุรักษ์หวงแหนและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


timeline 25610925 131021
timeline 25610925 131023
timeline 25610925 131025
timeline 25610925 131029
timeline 25610925 131030
timeline 25610925 131033
timeline 25610925 131034
timeline 25610925 200944
timeline 25610925 200947
timeline 25610925 200950
timeline 25610925 202224

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search