ภาพบรรยากาศจัดสอบ HSK ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศจัดสอบ HSK ครั้งที่ 3 ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (รร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย) วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561

ขออนุโมทนา ขอบคุณสถาบันขงจื้อพร้อมกับน้องแพรวเจ้าหน้าที่จากขงจื้อ คณาจารย์ผู้คุมสอบ และผู้เข้าสอบทุกท่านที่ได้อำนวยการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ครั้งที่ 3 ให้สำเร็จด้วยดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำความรู้ด้านภาษาจีนไปใช้ในการสื่อสารและการศึกษาต่อตนเองสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป สาธุๆๆ

(*)กำหนดการ
8.00 น. จนท.ขงจื้อมาถึง
8.30 น.  ประชุมกรรมการคุมสอบ
9.00 น.  กรรมการคุมสอบประจำห้อง,ผู้สอบเข้าห้อง ระดับ 2,4,6
9.30 น.  เริ่มทำข้อสอบ
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กรรมการประจำห้องสอบ,ผู้สอบเข้าห้อง ระดับ 1,3,5
15.30 น. สิ้นสุดการสอบ  
16.00 น. ส่งจนท.ขงจื้อกลับ

(*)สถานที่ใช้สอบ

ห้อง 512  สอบระดับ 1-2
ห้อง 515 สอบระดับ 5-6
ห้อง 519 สอบระดับ 3-4


timeline 25610916 160324
timeline 25610916 160327
timeline 25610916 160328
timeline 25610916 160331 0
timeline 25610916 160333
timeline 25610916 160334
timeline 25610916 160337
timeline 25610916 160338
timeline 25610916 160339
timeline 25610916 160341
timeline 25610916 160342
timeline 25610916 160343
timeline 25610916 161710

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search