ศูนย์อุทัยแสง จัดมุทิตา ป.ธ.๙

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดพิธีมุทิตาสักการะ เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2561

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง โดยการนำของ พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง นำคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9
แด่พระมหาเปรียญธรรม ทั้ง6รูป ผู้นำความสำเร็จมาสู่วัดพระธรรมกาย ประจำปี2561


myhome 0
myhome 10
myhome 11
myhome 12
myhome 13
myhome 14
myhome 15
myhome 16
myhome 17
myhome 18
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9
myhome

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search