เวียนประทักษิณ สวดธรรมจักรฯ ถวายเป็นพุทธบูชา

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักพระปริยัติธรรม, สำนักบริการกลาง, สำนักสื่อDMC สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/dmc-1-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2088214068098572

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี


011
014
017
026
053
072
074
082
085

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search