พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชฯ สอบบาลีสนามหลวง ได้เป็นอันดับที่ 1 ของคณะสงฆ์หนกลาง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ แม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ๒๕๖๑

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดรอง ย่าม และผ้าไตร แด่เจ้าสำนักเรียน /เจ้าสำนักศาสนศึกษา ดีเด่น /ผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ และมอบเข็มวิทยฐานะผู้สอบบาลีศึกษาได้

จากนั้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบทุน และโล่ประกาศเกียรติคุณ เจ้าสำนักเรียน /เจ้าสำนักศาสนศึกษา /ผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ และมอบประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษาผู้สอบได้ มีจำนวนนักเรียนสอบประโยคบาลีสนามหลวงรวมกันได้มากที่สุด อันดับ ๑-๑๐ ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๔๖ สำนัก เปรียญธรรม ๙ จำนวน ๕๑ รูป และผู้สอบบาลีศึกษาได้ จำนวน ๑๑๓ คน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ต่อจากนั้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า "การศึกษาเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ประกอบด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ย่อมยังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยั่งยืน ประกอบกับพุทธบริษัท ๔ ยังปฏิบัติอยู่ พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ตลอดไป"

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว #สหพันธ์มหาเปรียญ #พระพุทธศาสนา #ศาสนา #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #Watpaknam #Watpaknambkk


610828-all10
610828-all11
610828-all12
610828-all1
610828-all2
610828-all3
610828-all4
610828-all5
610828-all6
610828-all7
610828-all8
610828-all9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search