ถวายทุนการศึกษาและเปิดศูนย์สอบ

วันนี้ วันพุธชัยศรีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ท่านเจ้าภาพคุณไพศาล ทวีชัยถาวร คุณเสาวนี หิรัณยศิริ และครอบครัว ได้ถวายทุนการศึกษาแต่ภิกษุสามเณร และทำพิธีเปิดศูนย์สอบภาษาจีนและปิดแผ่นทองเปิดป้ายศูนย์สอบ

ขอให้ท่านเจ้าภาพและทุกท่านผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาและก่อสร้าง รร.พระปริยัติธรรม อาคาร 100 ปีคุณยายฯ จงมีดวงปัญญาสว่างไสว มีทรัพย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติได้โดยง่ายโดยเร็วพลันทุกๆ ท่านเทอญ สาธุๆๆ

#Psur


610822-alll10
610822-alll11
610822-alll12
610822-alll13
610822-alll14
610822-alll15
610822-alll16
610822-alll17
610822-alll18
610822-alll1
610822-alll2
610822-alll3
610822-alll4
610822-alll5
610822-alll6
610822-alll7
610822-alll8
610822-alll9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search