พิธีไหว้ครู ของนักเรียนอภิธรรมศึกษาและธรรมศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม มีพิธีไหว้ครู ของนักเรียนอภิธรรมศึกษาและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 สำนักพระอภิธรรม กองธรรม รร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

พิธีไหว้ครู นับว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่เรากระทำสืบต่อกันมาเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ แสดงความเคารพ และนอบน้อมพร้อมรับการถ่ายทอดสรรพวิชา

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่สละเวลาอันมีค่า ให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทุกๆท่าน สาธุๆๆ


DSC01315
DSC01322
DSC01333
DSC01346
DSC01347
DSC01363
DSC01368
DSC01376
DSC01389
DSC01392
DSC01399
DSC01415
DSC01432
DSC01435
DSC01438
DSC01440
DSC01441
DSC01444
DSC01454
DSC01462
DSC01474
DSC01491
DSC01505
DSC01512
DSC01516
DSC01535

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search