พิธีทอดผ้าป่ากองทุนอบรมพัฒนาพระมหาเปรียญ

 วันที่ 23 มิถุนายน มีพิธีทอดผ้าป่ากองทุนอบรมพัฒนาพระมหาเปรียญ ในการอบรมและการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศและต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2561

เจ้าภาพและผู้ร่วมงานต่างปลื้มปีติยินดีที่ได้รับบุญสนับสนุนการศึกษาอบรมและพัฒนาพระมหาเปรียญ "ทุกย่างก้าว ทุกคำพูด ทุกพื้นที่ที่พระมหาเปรียญดำเนินไปทำหน้าที่ ได้เกิดบุญเกิดสันติสุขเท่าใด บุญย่อมเกิดกับผู้สนับสนุนตามไปดุจเงาตามตัวไปฉะนั้น"

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและผู้ร่วมงานสนับสนุนโครงการนี้ทุกๆ ท่าน สาธุๆๆ

https://www.facebook.com/pariyat072


610623-ถวายกองทุนพระมหา10
610623-ถวายกองทุนพระมหา11
610623-ถวายกองทุนพระมหา12
610623-ถวายกองทุนพระมหา13
610623-ถวายกองทุนพระมหา14
610623-ถวายกองทุนพระมหา15
610623-ถวายกองทุนพระมหา16
610623-ถวายกองทุนพระมหา17
610623-ถวายกองทุนพระมหา1
610623-ถวายกองทุนพระมหา2
610623-ถวายกองทุนพระมหา3
610623-ถวายกองทุนพระมหา4
610623-ถวายกองทุนพระมหา5
610623-ถวายกองทุนพระมหา6
610623-ถวายกองทุนพระมหา7
610623-ถวายกองทุนพระมหา8
610623-ถวายกองทุนพระมหา9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search