พิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบได้ประโยคป.ธ.๓ และประโยค ๑-๒

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบได้ประโยคป.ธ.๓ และประโยค ๑-๒ วัดพระธรรมกาย

เริ่มในเวลา ๑๗.๓๐ น. พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙,ดร.พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

  • จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีกร คือ สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ อ่านใบทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
  • คณะสงฆ์ - สามเณรเจริญชัยมงคลคาถา
  • สามเณรผู้สอบไล่ได้ป.ธ.๓ และประโยค ๑-๒ รับรางวัลจากประธานสงฆ์
  • ตัวแทนสามเณรผู้สอบไล่ได้ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมเจริญชัยมงคลคาถา
  • ประธานสงฆ์ให้โอวาทนำบูชาพระรัตนตรัย
  • ถ่ายภาพประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึก,เสร็จพิธี

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะกรรมการสามเณรประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑

****************************************

ตักศิลาแห่งภาษาบาลี อยากเป็นมหาให้มาที่หมู่กุฏิสามเณรฯ วัดพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากลูกพระธัมฯทั่วโลก.

***สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ได้ที่

Facebook หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย : https://www.facebook.com/Gutinovices/

Facebook โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย : ‭‭‭https://www.facebook.com/paraindhramma072‬‬

website : ‭https://www.norkaew.com/#‬

 


610620-มุทิตาป.ธ.310
610620-มุทิตาป.ธ.311
610620-มุทิตาป.ธ.312
610620-มุทิตาป.ธ.313
610620-มุทิตาป.ธ.314
610620-มุทิตาป.ธ.31
610620-มุทิตาป.ธ.32
610620-มุทิตาป.ธ.33
610620-มุทิตาป.ธ.34
610620-มุทิตาป.ธ.35
610620-มุทิตาป.ธ.36
610620-มุทิตาป.ธ.37
610620-มุทิตาป.ธ.38
610620-มุทิตาป.ธ.39

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search