พิธีขอขมาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง และอำลาพี่เณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีพิธีขอขมาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง และอำลาพี่เณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชานี้ ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น

สามเณรเตรียมอุปสมบทอุทิศชีวิต ปี2561 ได้ทำพิธีขอขมาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเพศบรรพชิต เพื่อความปลอดภัยในสังสารวัฏที่เคยก้าวล่วงเกิน ด้วย กาย วาจา ใจ ในอดีต ที่มีเจตนา และไม่มีเจตนา และในวันนี้ น้องๆสามเณรทุกๆรูป ได้ทำพิธีขอขมา พี่เณรเตรียมบวชผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ในวันวิสาขบูชา ที่ 29 พ.ค. 2561 เวลา 12.30 น. ณ พัทธสีมา วัดพระธรรมกาย


cafe 37
cafe 38
cafe 39
cafe 40
cafe 41
cafe 42
cafe 43
cafe 44
cafe 45
cafe 46
cafe 47
cafe 48
cafe 49
cafe 50
cafe 51
cafe 52
cafe 53
cafe 54

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search