สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิตรับผ้าไตรและโอวาทจากหลวงพ่อทัตตชีโว

19 พฤษภาคม 2561 สามเณรเปรียญธรรมทั้ง 7 รูป  เข้ากราบขอขมา รับผ้าไตรและรับฟังโอวาท จากหลวงพ่อทัตตชีโว  ซึ่งจะเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตเป็นพระภิกษุ ในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย เวลา 12.30น.

 • รูปที่1
  • สามเณร ฉัตรทอง เสาวรส ป.ธ.4
  • ฉายา ปคุณชโย
  • คำแปล ผู้มีชัยชนะอย่างคล่องแคล่ว
 • รูปที่ 2
  • สามเณร ชาญชัย ชุ่มชื่น ป.ธ.5
  • ฉายา ชญฺญชโย
  • คำแปล ผู้มีชัยชนะอันพึงรู้
 • รูปที่3
  • สามเณร สุพรเทพ แซ่ลิ้ม ป.ธ.4
  • ฉายา เทวชโย
  • คำแปลผู้มีชัยชนะประดุจชัยชนะของทวยเทพ
 • รูปที่4
  • สามเณร ปฏิพล มุ่งประสิทธิชัย  ป.ธ.5
  • ฉายา พลิทฺธิชโย
  • คำแปล ผู้มีชัยชนะด้วยกำลังฤทธิ์
 • รูปที่5
  • สามเณร นัทดนัย วิภาวิน ป.ธ.5
  • ฉายา วิภาวิชโย
  • คำแปล ผู้มีชัยชนะอย่างผู้มีปัญญา
 • รูปที่6
  • สามเณร โนบุ ทาคาซินา ป.ธ.6
  • ฉายา จกฺกชโย
  • คำแปล ผู้มีชัยชนะด้วยจักรแห่งธรรม
 • รูปที่7
  • สามเณร ธนากร สุนีย์ ป.ธ.5
  • ฉายา ธุตชโย
  • คำแปล ผู้มีชัยชนะด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา

myhome 0
myhome 10
myhome 11
myhome 12
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9
myhome

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search