พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT) ระหว่างสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย ณ อาคารร้อยปี

และมีพิธีมอบป้ายโครงการสอบวัดระดับภาษาจีน และพิธีเปิดป้ายห้องสมุดภาษาต่างประเทศ&ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน  ณ อาคารร้อยปีอีกด้วย

ถือว่าเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญในการสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนและสอบวัดระดับภาษาจีน และเป็นความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันฮั่นปั้น ประเทศจีนที่จะได้ร่วมงานด้านศึกษาและวัฒนธรรมให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับอ.อู๋เยื่อนหรู ผอ.สถาบันขงจื๊อฯทีมงานกองพัฒนาภาษาต่างประเทศและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย
timeline 25610511 144248
timeline 25610511 144249
timeline 25610511 144250
timeline 25610511 144254
timeline 25610511 144255
timeline 25610511 144259
timeline 25610511 144301
timeline 25610511 144302
timeline 25610511 144303
timeline 25610511 144304
timeline 25610511 144305
timeline 25610511 144307
timeline 25610511 144308
timeline 25610511 144311
timeline 25610511 151546

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search