พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม  พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ รร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยายฯ

ในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชปัญญาสุธี และคณาจารย์มาให้ความรู้คำแนะนำ ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญในการศึกษาบาลี แก่นักเรียนชั้นประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๙

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีพร้อมทั้งคณะจารย์ และขอถวายกำลังใจในการศึกษาภาษาบาลี กับนักเรียนนักศึกษาทุกรูป/ท่าน มา ณ โอกาสนี้

ตารางเรียนบาลี 2561

ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2561

 

ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0001
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0005
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0011
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0012
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0016
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0022
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0030
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0038
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0048
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0049
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0052
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0053
ปฐมนิเทศเรียนบาลี 180510 0066

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search