ปล่อยปลา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เดือนพฤษภาคม 2561

15.30 น. วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ปล่อยปลา 300กิโลกรัม น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 8 ครั้งที่ 93 (จำนวนปลาที่ปล่อยแล้ว 31,033 กิโลกรัม) ณ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี

รายนามเจ้าภาพ

 • 1.พม.ประการชัย ปการชโย 20กก.
 • 2.พม.จันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ 20กก.
 • 3.พม.ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 20กก.
 • 4.พม.เฉลิมชัย ฉนฺทชโย 10กก.
 • 5.พม.เสถียร สุวณฺณฐิโต 20กก.
 • 6.พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน, ครอบครัวธนภัทรศรีกุล, ครอบครัวศรีเพียร. 75 กก.
 • 7. พ่อประจง บุญฤทธิ์ 50 กก.
 • 8. คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต -วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ 20 กก.
 • 9. พม.ศิลาวุฒ อโนมชโย 20 กก.
 • 10.กัลฯกฤษณพร สนยุสิน 20 กก.
 • 11.พม.ศุภณัฐ จนฺทชโย และคณะญาติมิตร 10กก.
 • 12. กัลฯ ฤทัยชนก-มานิตย์-เขมิกา-กิติมา และ นิธินันท์ สมบูรณ์พร 6กก.
 • 13.พม.อนิรุจน์ รุจนชโยและครอบครัว20กก.
 • 14.กัลฯลัดดาวัลย์ แซ่โค้ว กัลฯวิพิศพรรณ อนันต์ศิริประภา20กก.
 • 15.พม.สุราช ชาติชญฺโญ 10กก.
 • 16.กัลฯปุ่น ทองอินทร์ 40กก.
 • 17.พม.วิษณุ วิสุทธิญาโณ 10กก.
 • และท่านเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาทุกรูป/ท่าน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833660286829186&id=830646943797187

myhome 0
myhome 10
myhome 11
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9
myhome

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search