พิธีปฐมนิเทศสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย 2561

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีพิธีปฐมนิเทศ และสัมมนาผู้ปกครอง ในโครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย ณ อาคารค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

โดยมี พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ,ดร. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธี และได้อธิบายเรื่องการศึกนักธรรม-บาลี รวมไปจนถึงการดำเนินชีวิตในการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นสามเณรเก่งและดีตามคำสอนของครูบาอาจารย์แก่สามเณรใหม่ทุกรูป

ต่อจากนั้น พ.ม เจริญ จารุชโย พระพี่เลี้ยงสามเณร ได้ชี้แจงต่อในเรื่องความเป็นอยู่และกฏระเบียบในการอบรม

*****************************************

ขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากลูกพระธัมฯทั่วโลก

***สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ได้ที่

Facebook หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย : https://www.facebook.com/Gutinovices/

Facebook โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย : https://www.facebook.com/paraindhramma072

website : https://www.norkaew.com/#

cafe 0
cafe 1
cafe 2
cafe 3
cafe 4
cafe 5
cafe 6
cafe 7
cafe 8
cafe 9
cafe

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search