พิธีเปิดปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม มีพิธีเปิดปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้จบอภิธรรมศึก ปีที่ 2 และ ปีที่4 ในปีการศึกษา 2561

โดยพระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.๙ อภิธรรมบัณฑิต พระอาจารย์ใหญ่สำนักพระอภิธรรม ผช.เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร สุดท้ายได้ให้โอวาทอันนำมาซืึ่งปลื้มปีติใจ และกำลังใจในการศึกษาพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขออนุโมทนาและแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านและได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

25610506 180507 0004
25610506 180507 0005
25610506 180507 0007
25610506 180507 0008
25610506 180507 0015
25610506 180507 0018
25610506 180507 0019
25610506 180507 0020
25610506 180507 0021
25610506 180507 0022
25610506 180507 0023
25610506 180507 0024

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search