สัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 2561

สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารร้อยปี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

สรุปบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
โดย....พระราชปัญญาสุธี  ป.ธ.9

 
เรียนนักธรรม-บาลี ต้องปลูกฝังลูกศิษย์ให้

 • 1.เรียนด้วยศรัทธา
 • 2.เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา
 • 3.เพื่อตอบแทนคุณครูบาอาจารย์
 • 4.เรียนเพื่อเป็นศาสนทายาท
  และครูบาอาจารย์ต้องสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี เป็นศาสนทายาท ให้เป็นครูบาอาจารย์ รักษาพระศาสนา
 • 1.ต้องสอนอย่างเต็มที่
 • 2.สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 • 3.สอนความรู้ทุกอย่างสิ้นเชิง
 • 4.ส่งเสริม ยกย่องให้กำลังใจ
 • 5.ช่วยแก้ไขปัญหา ให้งานลุล่วงสำเร็จด้วยดี

สรุปบรรยายพิเศษ เรื่องสอนอย่างไรให้สอบได้ยกชั้น
โดย....ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ป.ธ.9

สรุปหลักการสอนอย่างไรให้สอบได้ยกชั้น

 • 1.มีศรัทธาอย่างแรงกล้า (ศรัทธาพละ)
 • 2.ช่างสงสัยใฝ่หาความรู้ (ปัญญาพละ)
 • 3.ใช้พลังวาจาพูดแต่สิ่งดี สร้างภาพความสำเร็จ (อธิฐานบารมี)
 • 4.สอนแบบติว มุ่งประเด็นสำคัญให้เห็นภาพรวม
 • 5.แบ่งนร.ตามช่วงชั้นของวัย ความรู้ และแบ่งตารางดูหนังสือ
 • 6.ฝึกอ่านให้เร็ว จับประเด็นให้ได้ แปลให้ไว้ให้ได้หลายรอบ
 • 7.ท่องจำให้ได้ในในส่วนคาถา และประโยคแบบ ย-ต (วิริยพละ)
 • 8.ท่องได้หนึ่งศัพท์ เหมือนบรรจุพระพุทธรูปเข้าในตัว
 • 9.หลักไวยากรณ์ต้องแม่น ทบทวนบ่อยๆ
 • 10.เรียนแบบนักบริหาร888 (8เรียน 8พักผ่อน 8นอน)
 • 11.ผู้บริหาร ครูบาอาจารย์ต้องทุ่มเท
 • 12.ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนมาช่วยกัน
 • 13.การเรียนบาลี เป็นบุญ บารมี วาสนา โอกาส เกล็ดความรู้
  ได้ทราบที่มา ออเจ้า มาจากภาษาบาลี อ.เจ้า
  ตฺวํ อ.เจ้า = ออเจ้า
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี10
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี1
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี2
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี3
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี4
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี5
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี6
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี7
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี8
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี9

Search

Who's Online

มี 363 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7157664
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9641
10205
30726
7047597
271300
349808
7157664

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 21:03
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search