พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี 2560

กองธรรม สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม รุ่นที่ 33 ธรรมศึกษา รุ่นที่ 32 ปี พ.ศ.2560 และพิธีปฐมนิเทศธรรมศึกษา ปี พ.ศ.2561 ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม ได้เมตตามอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่พระภิกษุ สามเณร และนักเรียนธรรมศึกษาพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาธรรมะ และนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน

บรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เหล่าสาธุชนมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรอีกด้วย ขออนุโมทนาบุญและขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านทุกรูปทุกท่านมา ณ โอกาสนี้...

610429-dhamma10
610429-dhamma11
610429-dhamma12
610429-dhamma13
610429-dhamma14
610429-dhamma15
610429-dhamma16
610429-dhamma17
610429-dhamma18
610429-dhamma19
610429-dhamma1
610429-dhamma20
610429-dhamma21
610429-dhamma22
610429-dhamma2
610429-dhamma3
610429-dhamma4
610429-dhamma5
610429-dhamma6
610429-dhamma7
610429-dhamma8
610429-dhamma9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search