บรรยากาศสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2561

ประโยค 1-2 ป.ธ.3 และ ป.ธ.4

ประโยค บ.ศ. 1-2 บ.ศ.3 และ บ.ศ.4

ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

* หมายเหตุ * บ.ศ บาลีศึกษา คือ การศึกษาภาษาหลักสูตรสำหรับผู้ที่มิใช่พระภิกษุสามเณร ได้แก่ แม่ชี นักบวชหญิงประเภทต่างๆ และบุคคลทั่วไป สามารถสมัครสอบในปีการศึกษา 2562 ได้ที่ กองพระบาลี สำนักโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

เครดิต : เพจ..คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

 

myhome 0
myhome 10
myhome 11
myhome 12
myhome 13
myhome 14
myhome 15
myhome 16
myhome 17
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9
myhome

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search