ทำบุญปล่อยปลา มหาเปรียญฯ กุมภาพันธ์ 2561

ปล่อยปลา 333 กิโลกรัม น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 8 ครั้งที่ 91 (จำนวนปลาที่ปล่อยแล้ว 27,000กิโลกรัม) โดย สหพันธ์มหาเปรียญฯ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี

ขออนุโมทนากับรายนามเจ้าภาพ

 • 1.พม.ประมวล วริฏฺฐชโย 20กก.
 • 2.พม.สมบัติ อินฺทปญฺโญ 10กก.
 • 3.พม.ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 20กก.
 • 4.พม.พรชัย วรชโย 30กก.
 • 5.พม.เสถียร สุวณฺณฐิโต 20กก.
 • 6.พม.ญาณวรุตม์ ญาณชโย - สุภาพ - นงเยาว์ - วรรณิดา กสิวงศ์ 10กก.
 • 7.พม.หล้า วิชิตชโย 10กก.
 • 8.กัลฯสาโรช สกุลวัฒนะ 30กก.
 • 9.กัลฯนิมิตร-วิไล-กฤษณา อุ่นจิตติกุล 20กก.
 • 10.พม.นพดล เขมชโย 20กก.
 • 11.พม.ธีระ ภทฺทชโย 20กิโล
 • 12.พม.บัณฑิต ปณฺฑิตชโย และคณะญาติมิตร 10 กก.
 • 13.พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ครอบครัวศรีเพียร ครอบครัวธมนภัทรศรีกุล 60กก.
 • 14.กัลฯศุภศิลป์ ธมนภัทรศรีกุล 10กก.
 • 15.กัลฯนภจร หีบสัมฤทธิ์ และดญ.นาตาลี ฟลิค20กก.
 • 16.พม.วัฒนา วัฑฒชโย 35กก.
 • 17.พม.สมจิตร สมิทธชโย10กก.
 • 18.พม.ศราวุฒิ ปาริสุทธิชโย10กก.
 • 19.พม.สุพิศ ปภาตชโย 10กก.
 • 20.พม.ทุ่ง ถิรชโย33กก.
 • 21.ศิลาวุฒิ อโนมชโย20กก.
 • 22.พม.คมศักดิ์ และกัลฯบุญชู-สายชล-ชนาการต์-กัณณณัฐ ม่วงสนิท 20 กก.
 • 23.กัลฯสารนันท์ และ ครอบครัว 10กก.
 • 24.พม.ธรรมนูญ ธมฺมิญธชโย10กก.
 • 25.คณะสงฆ์-เจ้าหน้าที่ วัดพระธรรมกายไรส์แลนด์-วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต 20กก.

ขออนุโมทนา และเอาบุญมาฝากทุกรูป/ท่าน นะ 

myhome 0
myhome 11
myhome 12
myhome 13
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9
myhome

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search