มอบทุนการศึกษา ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายกองทุนสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร 51 ทุน/ท่านและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน HSK@YCT ?ณ อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันที่ 27 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านและอนุโมทนาบุญกับทีมงานกองภาษาต่างประเทศและเจ้าภาพทุกๆ ท่าน สาธุๆๆ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1994460394103187&id=1697536160462280

 

timeline 25610127 160921
timeline 25610127 160940
timeline 25610127 160957
timeline 25610127 180812
timeline 25610127 180831
timeline 25610127 180844
timeline 25610127 180856
timeline 25610127 180908
timeline 25610127 181045
timeline 25610127 181100
timeline 25610127 181117

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search