ถวายปากกายกชั้น แด่ภิกษุสามเณร ผู้จะเข้าสอบเปรียญธรรม

16 มกราคม 2561 นำโดย พระมหา ดร. สุธรรม สุรตโน ผอ.สำนักพระปริยัติธรรม เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกาย น้อมถวายกำลังใจ ด้วยการถวายปัจจัยรางวัลและชุดปากกายกชั้น ณ วัดสร้อยทอง และวัดสุทัศน์

และได้เดินทางมาร่วมงานปัจฉิมนิเทศปิดอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวงประโยคสูง ณ วัดสร้อยทอง ซึ่งเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีเป็นประธาน และถวายชุดปากกายกชั้นสามร้อยกว่าชุดและปัจจัย ไทยธรรมแด่คณาจารย์และนักเรียน ซึ่งทางรร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้ถวายสืบเนื่องมานับสิบปี สืบสานวัฒนธรรมถวายปากกาของคุณยายฯ ปีที่ 21

ขอให้ทุกรูปสอบผ่านเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อและสืบอายุพระพุทธศาสนาเทอญ
ขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพผู้ร่วมถวายชุดปากกายกชั้นทุกท่านด้วย เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่าน สาธุๆๆ

timeline 25610116 203918
timeline 25610116 203921
timeline 25610116 203929
timeline 25610116 203931
timeline 25610116 203933
timeline 25610116 203936
timeline 25610116 203941
timeline 25610116 203945
timeline 25610116 203953
timeline 25610116 203959
timeline 25610116 204006
timeline 25610116 205012

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search