ปฐมนิเทศเปิดติวบาลี ณ อุทัยแสง

พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม ป.ธ.6 ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ลงให้โอวาทในโอกาสเปิดอบรมติวพระบาลีก่อนสอบสนามหลวงเป็นครั้งแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ซึ่งมีสามเณรวัดพระธรรมกาย ชั้นประโยค 1-2 เข้ารับการติวพระบาลีก่อนเป็นชั้นแรก

แม้สถานที่จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็พร้อมที่จะรองรับงานเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่เป็นผู้มีส่วนในการสร้างและสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้

 

cafe 2
cafe 3
cafe 4
cafe 5

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search