ไม่ว่าอยู่แผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก

ในพุทธกาล มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมหาอุบาสิกาวิสาขา เป็นต้นบุญต้นแบบในการดูแลอุปัฏฐากอุปถัมภ์การก่อสร้างวัด ที่อยู่อาศัย ข้าวปลาอาหารของพระเณร

 

2 ท่านนี้ อธิษฐานจิตมานับภพชาติไม่ถ้วนเพื่อการนี้ ดังนั้น ใครจะได้ทำบุญดูแลรับผิดชอบวัด หรือพระเณร ต้องมีบุญเก่าข้ามชาติมา บุญกองทุนต้นสมบัตินี้ อาจกล่าวว่าย่อมเป็นอสาธารณะ ไม่ใช่ใครจะทำก็ได้

 

ขอชื่นชมอนุโมทนากับผู้ดูแลวัด และพระเณรในปัจจุบันกาลมา ณ โอกาสนี้ อานิสงส์นี้ จะทำให้มีชีวิตที่สว่างไสวดั่งเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมหาอุบาสิกาวิสาขาไปทุกภพทุกชาติตราบพระนิพพาน เพราะทำเหมือนท่าน ย่อมได้เหมือนท่าน..ทำบุญเดียว วันเดียว ที่เดียว แต่สายบุญหน่วงเหนี่ยววัดวาอารามและพุทธบุตรแนวหน้า ดูแลและรักษาพระศาสนาในเวลานี้...ที่ยืนหยัดเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้ เป็นใครก็ต้องทำต้องปลื้มบุญนี้

 

ขนาดพระภิกษุเจ้าอาวาสด้วยกันยังขวนขวายทำบุญนี้ เพราะแต่ละรูปซาบซึ้งดีว่า “แม้ทุกอย่างจะพร้อมแต่หากขาดซึ่งปัจจัยแล้ว งานพระพุทธศาสนาคงอาจหยุดอยู่กับที่” ทุกท่านที่ทำบุญคือผู้ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนานั่นเอง สาธุๆๆ

 

พระมหา ดร.ธีรธรรม ธัมมธีโร ป.ธ.9 ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

 

https://youtu.be/g3iLli3GxJI “ไม่ว่าอยู่แผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก” วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ ถวายแด่เจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ 206 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

 

cafe 26
cafe 27
cafe 28
cafe 29
cafe 30
cafe 31
cafe 32
cafe 33
cafe 34
cafe 35
cafe 36
cafe 37
cafe 38
cafe 39
cafe 40

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search