ปล่อยปลา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เดือนธันวาคม

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปล่อยปลา 400 กิโกกรัม ปีที่ 7 ครั้งที่ 89 น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ส่งท้ายเดือนธันวาคม เดือนสุดท้าย ของปี 2560 จำนวนปลาที่ปล่อยแล้ว 26,400 กิโลกรรม วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี เวลา 15.00น.

ขออนุโมทนาต่อเจ้าภาพโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • 1.พม.ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต 22 กก.
 • 2.พม.ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 20 กก.
 • 3.พม.ภูริวัฒน์ ญาณวิชฺโช 20 กก.
 • 4.พม.ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญและโยมแม่หนูนัด ศรีนะรัตน์ 22 กก.
 • 5.พม.ญาณวรุตม์ ญาณชโย - สุภาพ - นงเยาว์ - วรรณิดา กสิวงศ์ 10 กก.
 • 6.กัลฯเตือนจิต สนิทเหลือ 20 กก.
 • 7.กัลฯธัญศา ไวว่อง 20 กก.
 • 8.กัลฯพิมลพรรณ ยานะผูก 10 กก.
 • 9.กัลฯสุวรรณพร แสงกุศล 10 กก.
 • 10.กัลฯเสาวคนธ์-คูณ-สม-พิสมัย พยุหะ 20 กก.
 • 11.กัลฯฤทัยชนก -มานิตย์-เขมิกา สมบูรณ์พร10 กก.
 • 12.พระวิเทศภาวนาธรรม 55 กก.
 • 13.พม.ดร.ธีรธรรม หลวงพ่อล้วน และญาติมิตร 10 กก.
 • 14.พม.สมศรี ยติสุโร 20 กก.
 • 15.พระครูวินัยธร ประพฤติ พุทฺธิชโย 20 กก.
 • 16.พระครูศรีธีรวิเทศ และญาติมิตร 50 กก.
 • 17.พม.ศิลาวุฒ อโนมชโย 60 กก.
 • 18.พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน กัลฯศุภศิลป์ ธนภัทรศรีกุล ครอบครัวศรีเพียร และครอบครัวธมนภัทรศรีกุล. 70 กก.
 • 19.นางสอน ปาคำทองและครอบครัว 10 กก.
 • 20.พม.คมศักดิ์ สามตฺถิยชโยและครอบครัว10กก.
 • 21.พม.หล้า วิชิตชโย 10กก.
 • 22.พระศรีพัชโรดม 20กก.
 • 23.คณะสงฆ์ จนท วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ แฟรงก์เฟิร์ต 20
 • 24.พม.สุธรรมและรร.ปริยัติธรรม10กก.
 • 25.พม.สมบุญ สมฺมาชโย 10กก.
 • 26..พม.ประสิทธิ์ วัดพุทธมอลต้า 20 กก.
 • 27.กัลฯรัตนา ประดิษฐ์จา
 • 28.พม.นพดล เขมชโย 10กก.
 • 29.พม.สุพล สุพโล 10กก.
 • และคณะเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาทุกรูป/ท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม

จัดโดย สหพันธ์มหาเปรียญฯ กราบอนุโมทนาบุญครับ

cafe 14
cafe 15
cafe 16
cafe 17
cafe 18
cafe 19
cafe 21
cafe 22
cafe 23
cafe 24
cafe 25

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search