ร่วมตรวจข้อสอบธรรมศึกษา

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย ร่วมตรวจข้อสอบธรรมศึกษา หนกลาง ประจำปี 2560

คณะพระมหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย กว่า 68รูป
โดยความเมตตาของ พระครูสังฆรักษ์รังสฤกษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้อำนวยการ กองตรวจวัดพระธรรมกาย
ร่วมตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นโท ในส่วนคณะสงฆ์หนกลาง  
ร่วมกันกับกองตรวจธรรมอื่นๆ
โดยจะมีการตรวจ 5วัน ตั้งแต่วันที่ 27 - 1ธ.ค. 2560 และได้ร่วมตั้งจุดนำ้ปานะ ถวายคณะกรรมการตรวจข้อสอบ กว่า 800รูป ตลอดทั้ง5วัน   ณ วิหารคด วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

Cr.กองการคณะสงฆ์

 

cafe 10
cafe 11
cafe 12
cafe 13
cafe 2
cafe 3
cafe 4
cafe 5
cafe 6
cafe 7
cafe 8
cafe 9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search