สอบธรรมศึกษา ปี 2560

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทั่วประเทศ ที่สนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย นำโดยพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง ประธานอำนวยการสอบและพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการ คณะครูอาจารย์ผู้สนับสนุนการสอบ

วันนี้มีสาธุชนและนักเรียนมาเข้าสอบอย่างเนื่องแน่น แสดงถึงการสนันสนุนส่งเสริมและสนใจในการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ผู้เข้าสอบ สอบได้และสอบผ่านกันทุกท่านเทอญ สาธุๆๆ

timeline 25601109 090508
timeline 25601109 090511
timeline 25601109 090513
timeline 25601109 090515
timeline 25601109 090518
timeline 25601109 090521

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search