พิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมประสงค์

พิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมประสงค์ บุญเสริม (โยมแม่ พระมหาสมปรีดา สุมนชโย ป.ธ.9) พระพี่เลี้ยงสามเณร  ณ วัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

โดยในวันนี้ มีคณะเจ้าภาพ ดังนี้
1. #สหพันธ์มหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย
2. #โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
3.พม.ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร และ #ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอนเมือง

cafe 42
cafe 43
cafe 44
cafe 45
cafe 46
cafe 47
cafe 48
cafe 49
cafe 50
cafe 51
cafe 52
cafe 53
cafe 54
cafe 55
cafe 56
cafe 57
cafe 58
cafe 59
cafe 60
cafe 61

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search