พิธีสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท เอก

พิธีสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดสอบ นักธรรมชั้นตรี เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม (สอบที่วิหารคต)
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
สอบวิชาธรรม (สอบที่วิหารคต)
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
สอบวิชาพุทธ (สอบที่วิหารคต)
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
สอบวิชาวินัย (สอบที่วิหารคต)

ชมภาพชุดที่ Link
https://goo.gl/X23c39 Link สำหรับผู้ใช้ Facebook
http://bit.ly/2Aawiil ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย #พิธีสอบธรรมสนามหลวง
#ภาพดี ๆ 072
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

 

cafe 23
cafe 24
cafe 25
cafe 26
cafe 27
cafe 28
cafe 29
cafe 30
cafe 31
cafe 32
cafe 33
cafe 34
cafe 35
cafe 36
cafe 37
cafe 38
cafe 39
cafe 40
cafe 41

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search