ปล่อยปลา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เดือนพฤศจิกายน

ปล่อยปลา300กิโล  น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ " ประจำเดือนพฤศจิกายน " ปีที่ 7 ครั้งที่ 88 จำนวนปลาที่ปล่อยแล้ว 26,100กิโล โดย #สหพันธ์มหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย  ในวันเสาร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2560  เวลา 15:30น. ณ วัดมะขาม ปทุมธานี

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญ
1.พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน องค์กร IBPF
ครอบครัวศรีเพียร ครอบครัวธนนภัทรศรีกุล 60 กก.
2.พม.ศิลาวุฒิ อโนมชโย  40กก
3.พม.ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 20กก.
4.พม.พรชัย วรชโย 50กก.
5.พม.ประพฤติ พุทฺธิชโย 50กก.
6.พม.สาคร ชินชโย 40กก.
7.พม.ญาณวรุตม์ ญาณชโย-สุภาพ-นงเยาว์-วรรณิดา กสิวงศ์ 10กก.
8.พม.วิเชษฐ เชฏฺฐชโย 36 กก.
9.กัลฯฤทัยชนก สมบูรณ์พร้อม 10กก.
10.พม.สมบัติ อินฺทปญฺโญ และโยมแม่หนูนัด ศรีนะรัตน์ 20 กก.
11.ครอบครัวบุญเรือง 20 กก.
12.พม.หล้า วิชิตชโย 10 กก. และผู้ร่วมบุญมาทุกๆรูป/ท่าน ด้วยบุญนี้
ขอจงดลบันดานอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษา
ให้เจริญด้วย อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวาร สมบัติ สมความปารถนาในทุกๆสิ่ง.

ดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Monkofficewatphradhammakaya/posts/1640275669355853

cafe 23
cafe 24
cafe 25
cafe 26
cafe 27
cafe 28
cafe 29
cafe 30
cafe 31
cafe 33
cafe 34

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search