เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี

วัดพระธรรมกาย เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560 ภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี 300 กว่ารูป

วันนี้ (29 ก.ย.60) ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 25 เป็นการสอบธรรมสนามหลวงระดับนักธรรมชั้นตรี มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ จำนวน 300 กว่ารูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบ พร้อมด้วยพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ พระครูปริยัติกิจวิมล เจ้าคณะตำบลคลองห้าและพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก เมตตามาเยี่ยมสนามสอบด้วย

การนี้ พระครูมงคลกิจจารักษ์ ได้กล่าวโอวาทของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ความว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นรากฐานของการสืบอายุพระพุทธศาสนาการศึกษาที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การปฏิบัติที่งดงาม ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและการปฏิบัติจะก่อให้เกิดความดีความงดงามทั้งแก่ผู้ศึกษา อำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสถาพรบูรพาจารย์ และบรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้ร่วมกันรักษาศาสนธรรมของพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่สังคมทั่วไปเกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้พระปริยัติธรรม เพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำรงวิถีชีวิตทั้งการป้องกันป้องปรามและแก้ไขปัญหาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาและบ้านเมืองตลอดกาล”

สำหรับวิชาสอบมีดังนี้ 1.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2. วิชาธรรมะ 3.วิชาพุทธะ 4.วิชาวินัย ซึ่งมีการสอบพร้อมกันทุกสำนักเรียนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 2 ต.ค.2560 ส่วนนักธรรมชั้นโท-เอก จัดสอบวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2560 และธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

cafe 10
cafe 11
cafe 12
cafe 13
cafe 14
cafe 15
cafe 16
cafe 17
cafe 18
cafe 19
cafe 21
cafe 22
cafe 2
cafe 3
cafe 4
cafe 5
cafe 6
cafe 7
cafe 8
cafe 9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search