พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ๖ ๓ วัดพระธรรมกาย

15.00 น. ได้มีพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ. ๙, ๖, ๓, ประโยค รวม ๓๗ รูป และผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ ๕๐ รูป อุบาสิกา ๑ ท่าน รวมทั้งหมด ๘๘ รูป/ท่าน วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

ขอน้อมจิตถวายมุทิตาสักการะ กับมหาเปรียญธรรมทุกรูป ที่นำความสำเร็จมาสู่วัดพระธรรมกายและหมู่คณะ ขอให้เจริญในธรรมเป็นนิตย์เทอญ

#วัดพระธรรมกาย
#โรงเรียนพระปริยัติธรรม
#หมู่กุฏิสามเณร

 

600730 muthita (10)
600730 muthita (11)
600730 muthita (12)
600730 muthita (13)
600730 muthita (14)
600730 muthita (15)
600730 muthita (16)
600730 muthita (17)
600730 muthita (18)
600730 muthita (19)
600730 muthita (1)
600730 muthita (2)
600730 muthita (3)
600730 muthita (4)
600730 muthita (5)
600730 muthita (6)
600730 muthita (7)
600730 muthita (8)
600730 muthita (9)

บันทึก

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search