เมกาสอบบาลีสนามหลวงปี 2017

การสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้มีผู้นำประโยค พระอนุจร ซึ่งเป็นผู้แทนจากกองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเดินทาง รวม ๒ คณะ คือ

คณะที่ ๑ :  กองบาลีสนามหลวง ประกอบด้วย ๑. พระเทพปริยัติโมลี  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม รองเจ้าคณะภาค ๙  ผู้นำประโยค
๒. พระมหากฤชาภัค มหิสฺสโร ป.ธ.๗  ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง พระอนุจร
๓. พระราชวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระอนุจร
๔. พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พระอนุจร

คณะที่ ๒ :  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๒. นายสมบัติ พิมพ์สอน  ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
๓. นางสาวพิจิกา รัตนพิพักตร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ได้เดินทางมาเปิดสอบบาลีสนามหลวง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สนามสอบคือวัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด ซึ่งพระภิกษุทั่วทุกรัฐในอเมริกา ต้องมาสอบบาลีที่นี่ที่เดียว มีพระภิกษุมาเข้าสอบบาลีจำนวน ๓๘ รูป นับเป็นนิมิตหมายอันดีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่จะขยายไปทั่วประเทศอเมริกาและไปทั่วโลก จากที่พระภิกษุผู้เป็นนักเรียนบาลีเหล่านี้เมื่อเรียนรู้แล้วนำไปเผยแผ่ต่อไทยและชาวท้องถิ่นในอเมริกา จนขยายไปทั่วโลกในอนาคตเพราะการเรียนการสอบบาลีเป็นการทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่และเผยแผ่กวางไกลออกไปตราบนานเท่านาน Cr.พม.ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญ
#USDhamma  https://www.facebook.com/sanitwong/posts/10203261236807013


cafe 18
cafe 19
cafe 20
cafe 21
cafe 22
cafe 23
cafe 24
cafe 25
cafe 26
cafe 27
cafe 28
cafe 29

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search