เข้ารับพัดเปรียญ ป.ธ.6, ป.ธ.9

ขอแสดงมุทตายินดี กับ ผู้นำความสำเร็จมาสู่วัดพระธรรมกาย ในวันนี้ 9 พฤษภาคม 2560 พระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกายผู้สอบได้ เปรียญธรรม 9 และ เปรียญธรรม 6 เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ประจำปี 2560  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  •  พระมหาวรพงศ์  กุสลชโย ประโยค ๙
  •  พระมหากิตติ  กิตฺตญาโณ ประโยค ๖
  •  พระมหาโกมล  ศุภจิตฺโต ประโยค ๖
  •  สามเณรวัฒนะ  ดอกสะบา ประโยค ๖
  •  สามเณรโนบุ  ทาคาชินา  ประโยค ๖
  •  สามเณรอภิสิทธิ์  เหล่าชินชาติ  ประโยค ๖

 

cafe 18
myhome 0
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome
 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search