รับสมัครสามเณรใหม่

สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยแล้วก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่งคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้
ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังนี้ ทางหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายจึงจัดให้มี โครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้มีการศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน  ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติต่อไปฯ

เปิดรับสมัคร

๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ของทุกปี

บวชเรียน

บาลี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

01
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓
02
เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง ๑๑-๑๖ ปี
03
สามารถอ่าน และเขียนไทยได้ดี
04
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และ ไม่ติดยาเสพติด
05
มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้ พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้อย่างดี
06
ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
07
เป็นผู้ได้รับสถานะทางทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง (สำหรับชาวต่างชาติต้องมีพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 1ปี)

หลักฐานการรับสมัคร

01
รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
02
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
03
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด
04
หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้าไม่มี ใช้ใบรับรองการบวชตัวจริง)
05
สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.๑:๒) จำนวน ๒ ชุด (ส่งมาภายหลังได้)
06
สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ชุด
07
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน บิดามารดาผู้ปกครอง จำนวน ๑ ชุด
08
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ผู้พามา จำนวน ๑ ชุด
09
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ผู้รับรองการเข้าอบรมโครงการ จำนวน ๑ ชุด

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

01
ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรม-บาลี ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ
02
ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก พยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
03
ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมอบรมอาจาระมารยาท และธรรมะเพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพุทธวิธี
+wedding gallery

กำหนดการรับสมัคร

1 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 2562

เปิดรับสมัคร ขอใบสมัคร ได้ที่  อาคารแก้วดวงบุญ

31 มี.ค. ถึง 29 เม.ย. 2562

เด็กที่สมัครเรียนบาลีเข้าอบรมภาคฤดูร้อน หน่อแก้วเปรียญธรรม  (พิเศษผู้เข้าอบรมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมจะได้สิทธิ์เข้าอบรมเลย  หรือฟรีค่าเข้าอบรมสำหรับบางกรณี)

22 - 30 เม.ย. 2562

สามเณรที่สมัครเรียนบาลี   เข้าวัดรายงานตัว ณ หมู่กุฏิสามเณร

23 -30 เม.ย. 2562

ทดสอบความรู้สามเณร  ด้วยภาษาไทย เป็นหลัก และสอบสัมภาษณ์ความตั้งใจ

1 พ.ค. 2562

ประกาศผลการทดสอบความรู้  และสัมภาษณ์

5 พ.ค. 2562

ปฐมนิเทศโครงการบวชเรียน ณ วัดพระธรรมกาย

6 - 31 พ.ค. 2562

อบรมความประพฤติ  แนะนำสั่งสอนเบื้องต้น

3 มิ.ย. 2562

เปิดเรียน  เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนักธรรม บาลี
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบความรู้ภาษาไทยทั้งอ่านและเขียน
และผ่านสัมภาษณ์ความตั้งใจ ถึงจะเข้าอบรมการอบรมเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย เพื่อศึกษาเล่าเรียนนักธรรม บาลี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.080-592-4781 062-794-2777

LINE ID : 0838333499

facebook : เส้นทางนี้ มีแก่นสาร

Image
บวชเรียนบาลี
รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา
+S__65150990.jpg
+S__65150991.jpg

Search

Who's Online

มี 171 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100631
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6809
12132
53034
6961501
214267
349808
7100631

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 15:45
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search