เปิดรับสมัครอภิธรรมบัณฑิต

อภิธรรม คือธรรมชาติที่แท้จริงเกื่ยวกับชีวิตในตัวเราทุกคนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุข การศึกษาพระอภิธรรม คือ การศึกษาเรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จะทำให้เรารู้ว่า เราคือใคร ในอนาคตและจะรู้วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป้าหมายอันสูงสุด อันเป็นบรมสุข คือ นิพพาน
ดังนั้น ขอเรียนเชิญพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนผู้สนใจเข้าศึกษาอภิธรรมบัณฑิตเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความเข้าใจในหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

สมัครเรียนฟรี

สอบปีละ ๒ ชั้นเรียน
+wedding gallery

หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต (ปริญญาตรี) ๙ ชั้น

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) เรียน-สอบ ๖ เดือน

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑, ๒, ๖

จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) เรียน-สอบ ๖ เดือน

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓, ๗

จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) เรียน-สอบ ๖ เดือน

เนื้อหา : ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ (มาติกาโชติกะ)

มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔, ๕

มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘, ๙

มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ

มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ยมกสรูปัตถนิสสยะ ๑

มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ยมกสรูปัตถนิสสยะ ๒

มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : มหาปัฏฐานสรูปัตถนิสสยะ

หลักสูตรอภิธรรมมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ๖ ชั้น

อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ปุจฉาวิสัชนาโชติกะ, ประทีปส่องทางของชาวโลก, สิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลก

อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ปกิณณกปัญหา, ธรรมเครื่องค้ำจุนโลก, ธุดงค์ ๑๓

อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : กุศลบารมี, โพธิปักขิยธรรม๓๗ ประการ, มงคล ๓๘ ประการ  

อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ขันธาทิจตุกะ , สีลวิสุทธิ, จิตตวิสุทธิ, ธัมมสังคณี

ชั้น อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : กถาวัตถุ, ธาตุกถา - ปุคคลบัญญัติ, ทิฏฐิวิสุทธิ, กังขาวิตรณวิสุทธิ

อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : พระยมกปกรณ์, พระมหาปัฏฐาน , มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ,
           ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ, ญาณทัสสนวิสุทธิ, คู่มือเบื้องต้นการปฏิบัติ

สถานที่เรียน

อาคาร ๑๐๑ ปีคุณยายอาจารย์ฯ อาคาร ๒ ชั้น ๔

สถานที่สอบ

อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.081-463-7270 หรือ 088-034-1524

อภิธรรมบัณฑิต
คือวิชาชีวิตของทุกคน

Search

Who's Online

มี 375 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7103
12132
53328
6961501
214561
349808
7100925

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 16:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search