เปิดรับสมัครนักธรรม,ธรรมศึกษา

กองธรรม สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา สาธุชน เพื่อศึกษานักธรรม ธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น
การจัดสอบจะเรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในแต่ละภาคส่วน ผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากแม่กองธรรม สนามหลวง
+Image
+Image
+Image

กำหนดรับสมัคร

นักธรรมตรี ปิด ๓๑ กรกฎาคม ของแต่ละปี
น.ธ., ธ.ศ. อื่นๆ ปิด ๓๑ สิงหาคม ของแต่ละปี

จุดประสงค์ในการเรียนธรรม

 • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนักธรรม (สำหรับพระภิกษุ-สามเณร)

นักธรรมตรี

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นตรี
 • วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ชั้นตรี
 • วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี
 • วิชาวินัยมุข ชั้นตรี
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นตรี

นักธรรมโท

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นโท
 • วิชาธรรมวิภาค ชั้นโท
 • วิชาอนุพุทธประวัติ ชั้นโท
 • วิชาวินัยมุข ชั้นโท
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นโท

นักธรรมเอก

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต ชั้นเอก
 • วิชาธรรมวิจารณ์ ชั้นเอก
 • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชั้นเอก
 • วิชาวินัยมุข ชั้นเอก
+Image
+Image
+Image

หลักสูตรธรรมศึกษา (สำหรับอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน)

ธรรมศึกษา ชั้นตรี

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นตรี
 • วิชาธรรม ชั้นตรี
 • วิชาพุทธประวัติ ชั้นตรี
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นตรี
 • วิชาเบญจศีลเบญจธรรม ชั้นตรี

ธรรมศึกษา ชั้นโท

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นโท
 • วิชาธรรม ชั้นโท
 • วิชาอนุพุทธประวัติ ชั้นโท
 • วิชาศาสนพิธี ชั้นโท
 • วิชาวินัย (อุโบสถศีล) ชั้นโท

ธรรมศึกษา ชั้นเอก

 • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นเอก
 • วิชาธรรม ชั้นเอก
 • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชั้นเอก
 • วิชาวินัย (อุโบสถ) ชั้นเอก
+Image
+Image
+Image

วิธีการศึกษา

 • ศึกษาเนื้อหาไปตามลำดับ และทำแบบทดสอบในแต่ละตอน แล้วตรวจคำตอบจากเฉลยท้ายบทเรียน
 • เข้าห้องเรียน ฟังการบรรยาย – สอบถาม พระอาจารย์ หรือท่านผู้รู้
 • ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผล

 • ทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 • เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน (กรณีที่มีการเรียนการสอน)
 • สังเกตจากพฤติกรรม ตลอดถึงทัศนคติของผู้เรียน
 • เข้าสอบธรรมสนามหลวง
 • ผู้เรียนนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลอื่นๆ (วัดพระธรรมกาย)

เรียนทุกวันอาทิตย์ (เว้นอาทิตย์ต้นเดือน)

เริ่มเรียน 12 พ.ค. 2562 เวลา 14.00-15.45 น.ที่ห้อง SPD16-18

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่วิหารคด คอร์ 25 เวลา 8.00-16.00 น.

สมัครเรียนได้ที่

สภาฯ บูธเสา โอ 27 ร.ร.พระปริยัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ รับสมัครถึง 31 ส.ค.2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 083-6536655, 094-9310705

LINE ID : @dhammastudy

facebook : ธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย

Image

Search

Who's Online

มี 187 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100631
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6809
12132
53034
6961501
214267
349808
7100631

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 15:45
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search