พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙,๖,๓ ประโยค วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search