ทำเนียบบาลีศึกษา ๙

ทำเนียบบาลีศึกษา ๙ วัดพระธรรมกาย

คนที่ 1 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

อุบาสิกาชนิดา จันทราศรีไศล

 • อายุ : เกิดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2509
 • ชาติภูมิ : อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • เข้าวัดเมื่อ : พ.ศ.2525
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล, ธศ.เอก, บศ.9, ปริญญาเอก(ศาสนศึกษา)ม.ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ปัจจุบัน : นักวิจัย สถาบันวิจัยธรรมชัยระหว่างประเทศ(DIRI)
คนที่ 2 สำเร็จปี 2549 Demo Packages

อุบาสิกาศิริมาส พัฒนศรี

 • อายุ : เกิดเมื่อ 13 เมษายน 2503
 • ชาติภูมิ : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • เข้าวัดเมื่อ : กรกฎาคม 2520
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบัน : -
คนที่ 3 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

อุบาสิกาละอองดาว นนทสร

 • อายุ : เกิดเมื่อ 28 กันยายน 2513
 • ชาติภูมิ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • เข้าวัดเมื่อ : 9 กันยายน 2538
 • การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ปริญญาตรี (ศ.บ.)ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ธ.ศ.เอก, บ.ศ.9
 • ปัจจุบัน : -
คนที่ 4 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

อุบาสิกาสุปราณี พณิชยพงศ์

 • อายุ : เกิดเมื่อ20 พฤศจิกายน 2516
 • ชาติภูมิ : อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • เข้าวัดเมื่อ : 31 มีนาคม 2538
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ปัจจุบัน : -
คนที่ 5 สำเร็จปี 2552 Demo Packages

อุบาสิกานภาพร วรสายันห์

 • อายุ : เกิดเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2507
 • ชาติภูมิ : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • เข้าวัดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2537
 • การศึกษา : พธ.บ.พุทธศาสตร์บัณฑิต, ธ.ศ.เอก, จูฬอาภิธรรมิกเอก,กถิกตรี,บ.ศ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
คนที่ 6 สำเร็จปี 2557 Demo Packages

นางสาวจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม

 • อายุ : เกิดเมื่อ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๓
 • ชาติภูมิ : ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • การศึกษา : ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ธรรมศึกษาเอก พระไตรปิฏกเอก พระอภิธรรมบัณฑิต บาลีศึกษา ๙
 • เป้าหมายชีวิต : เราเกิดมาสร้างบารมี
 • คติธรรม : จริงตัวเดียวสำเร็จทุกอย่าง
คนที่ 7 สำเร็จปี 2559 Demo Packages

นางสาวสิรินุช บุสโร

 • อายุ : เกิดเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗
 • ชาติภูมิ : จังหวัดสงขลา
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหาธุรกิจ ม.รามคำแหง บาลีศึกษา ๙
 • หน้าที่การงาน : อาจารย์สอนปริยัติธรรม แผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • คติธรรม : เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

บันทึก

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search