ทำเนียบ บ.ศ. ๙ วัดพระธรรมกาย

คนที่ 1 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2543

1.อุบาสิกาชนิดา จันทราศรีไศล

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2509
 • ชาติภูมิ : อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • เข้าวัดเมื่อ : พ.ศ.2525
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล, ธศ.เอก, บศ.9, ปริญญาเอก(ศาสนศึกษา)ม.ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานปัจจุบัน : นักวิจัย สถาบันวิจัยธรรมชัยระหว่างประเทศ(DIRI)

คนที่ 2 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2549

2.อุบาสิกาศิริมาส พัฒนศรี

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ 13 เมษายน 2503
 • ชาติภูมิ : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 • เข้าวัดเมื่อ : กรกฎาคม 2520
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานปัจจุบัน : -

คนที่ 3 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2550

3.อุบาสิกาละอองดาว นนทสร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ 28 กันยายน 2513
 • ชาติภูมิ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • เข้าวัดเมื่อ : 9 กันยายน 2538
 • การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ปริญญาตรี (ศ.บ.)ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ธ.ศ.เอก, บ.ศ.9
 • ปัจจุบัน : -

คนที่ 4 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2550

4.อุบาสิกาสุปราณี พณิชยพงศ์

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ20 พฤศจิกายน 2516
 • ชาติภูมิ : อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • เข้าวัดเมื่อ : 31 มีนาคม 2538
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ปัจจุบัน : -

คนที่ 5 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2552

5.อุบาสิกานภาพร วรสายันห์

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2507
 • ชาติภูมิ : อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • เข้าวัดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2537
 • การศึกษา : พธ.บ.พุทธศาสตร์บัณฑิต, ธ.ศ.เอก, จูฬอาภิธรรมิกเอก,กถิกตรี,บ.ศ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

คนที่ 5 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2557

6.นางสาวจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๓
 • ชาติภูมิ : ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • การศึกษา : ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ ธรรมศึกษาเอก พระไตรปิฏกเอก พระอภิธรรมบัณฑิต บาลีศึกษา ๙
 • เป้าหมายชีวิต : เราเกิดมาสร้างบารมี
 • คติธรรม : จริงตัวเดียวสำเร็จทุกอย่าง

คนที่ 7 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2559

7.อุบาสิกาสิรินุช บุสโร

Image
 • อายุ : เกิดเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗
 • ชาติภูมิ : จังหวัดสงขลา
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหาธุรกิจ ม.รามคำแหง บาลีศึกษา ๙
 • หน้าที่การงาน : อาจารย์สอนปริยัติธรรม แผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • คติธรรม : เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี

คนที่ 8 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2563

8.อุบาสิกาประสงค์ สมน้อย

Image
 • อายุ : 45 ปี
 • ชาติภูมิ : จ.อุบลราชธานี
 • การศึกษา :  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 • หน้าที่การงาน : นักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย 
   อาจารย์สอนบาลีสันสกฤต มหาวิทยาลัยโอทาโก  ประเทศนิวซีแลนด์               
 • คติธรรม : ถ้าได้ทำ  ก็ทำได้

คนที่ 9 จบ บ.ศ.9 ปี พ.ศ. 2564

9.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

Image
 • อายุ : 49 ปี
 • ชาติภูมิ : จ.นครราชสีมา
 • การศึกษา :   พุทธศาสตร์บัณฑิต  
                  พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                  รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
                  พุทธศาสตร์บัณฑิต (พุทธศาสน์) มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
                  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต )มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • หน้าที่การงาน : ครูสอนบาลีวัดสะแก (พระอารามหลวง) 
                     อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                     วิทยาเขตนครราชสีมา             
 • คติธรรม : ถ้าได้ทำ  ก็ทำได้
42123954
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7670
23066
151942
41830152
510586
831671
42123954

Your IP: 100.28.132.102
2024-06-21 10:34
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search