พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

กด (ข่มไว้)
Definition: น. นิคฺคห. ก. นิคฺคณฺหาติ (ข่มลง) น.โอนมน.,โอมทฺทน.,สมฺมทฺ-ทน., อโธปตน., ก. โอนาเมติ โอมทฺทติ สมฺมทฺทติ
Added By: mahakaew1

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

42125821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9537
23066
153809
41830152
512453
831671
42125821

Your IP: 49.48.249.146
2024-06-21 12:23
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search