พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

กกุฏปาท
Definition:

กกุฏปาท  ว. ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ 

  • นปุ.แจกเหมือน กุล เช่น ฉ.พหุ กกุฏปาทานํ  (อจฺฉราสตานํ) แห่งร้อยแห่งนางอัปสร ท. ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ
  • เป็นฉัฏฐีอุปมา พหุพพิหิสมาส วิ.ว่า กกุฏสฺส ปาโท อิว ปาโท เยสํ ตานิ กกุฏปาทานิ (อจฺฉราสตานิ) [คำว่า มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ หมายถึงมีสีเท้า เหมือนสีเท้าของนกพิราบ]

กกุฏปาทินิโย ว.,อิต. (อจฺฉราโย) อ. นางอัปสร ท. ผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ แจกเหมือน  นารี เป็นฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า กกุฏสฺส  ปาโท อิว ปาโท ยาสํ ตา กกุฏปาทินิโย  (อจฺฉราโย) [อิตถีลิงค์ แปลง อี เป็น อินี หรือ ลง อินี ปัจจัย] เท้า ของนางอัปสร ท. เหล่าใด เพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ นางอัปสร ท. เหล่านั้น ชื่อว่าผู้มีเท้าเพียงดังเท้าแห่งนกพิราบ

Added By: mahakaew1

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

41308966
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10442
34929
10442
41057754
527269
832722
41308966

Your IP: 72.14.201.154
2024-05-19 14:03
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search