พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

กก (โคนไม้)
Definition:

น.มูล.,ปาท.
(ต้นกก) น. เวตส. 
(กกไข่)  น. อณฺฑาธิสยน., ก. อธิเสติ  อุสฺมาเสติ, อณฺฑานิ เสเทติ 
(แนบไว้กับอก) ก. อุรนฺตเร กโรติ

Added By: mahakaew1

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

41309341
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10817
34929
10817
41057754
527644
832722
41309341

Your IP: 1.46.216.120
2024-05-19 14:35
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search