อัตชีวประวัติอาจารย์สุเทพ นากุดนอก

" ครูผู้ทุ่มเทสอนจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต "

Image

ประวัติการสร้างบารมี

เปรียบเพชรเจ็ดกะรัต ผู้ยืนหยัดด้วยแกร่งกล้า
ทุ่มเทดวงวิญญา สอนวิชาด้วยอารี
ประสิทธิ์วิชาให้ สุดแรงใจแห่งครูนี้
เพื่อศิษย์ชีวิตพลี สอนบาลีตราบสิ้นใจ
สุเทพ นากุดนอก นามบ่งบอกผู้ยิ่งใหญ่
ชื่อเสียงอันเกรียงไกร กึกก้องไปในแดนดิน
จากไปเพียงสังขาร คงผลงานไม่สูญสิ้น
สถิตทั่วธานินทร์ ผื่นแผนดินเป็นพยาน
เดชะพระไตรรัตน์ เจิดจำรัสเป็นปัฏฐาน
โปรดช่วยดนบันดาล สู่นิพพาน สราญเทอญ

สั่งสอนถวายความรู้

" ครูผู้ทุ่มเทสอนจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต "

อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ได้เข้ามาสอนบาลีให้แก่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปี พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลากว่า 30 ปี ที่อาจารย์ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและแรงสติปัญญา สั่งสอนวิชาบาลีไวยากรณ์และวิชาแปลมคธเป็นไทย ให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งที่เป็นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนที่สนใจศึกษาภาษาบาลี อีกทั้งยังมีผลงานที่อาจารย์ ภาคภูมิใที่สุด คือ การได้บันทึกเสียงแปลบาลี บันทึกวีดีโอสอนบาลี ประโยค 1-2 และ ประโยค ปธ.3 รวมถึง รายการบาลีน่ารู้ ให้ผู้ที่สนใจอยากศึกษาภาษาบาลีสามารถศึกษาเองได้ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่าอาจารย์นั้น ได้ฝากผลงานอันเป็นสมบัติอันล้ำค่าทางปัญญา ให้กับพระพุทธศาสนา

ภาพแห่งความสำเร็จ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ประโยค 1-2

ธรรมบท ภาค1

ธรรมบท ภาค2

ธรรมบท ภาค3

ธรรมบท ภาค4

ประโยค ปธ.3

ธรรมบท ภาค5

ธรรมบท ภาค6

ธรรมบท ภาค7

ธรรมบท ภาค8

บาลีน่ารู้

cta-logo
cta-logo

ร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

สูตรสำเร็จ จากภายในสู่ภายนอก

ร่วมสวด ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

สูตรสำเร็จ ทั้งภายนอกและภายใน

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search