หลักสูตรอภิธรรมศึกษา

พระอภิธรรม คืออะไร ?

อภิธรรม คือธรรมชาติที่แท้จริงเกื่ยวกับชีวิตในตัวเราทุกคนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุข การศึกษาพระอภิธรรม คือ การศึกษาเรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จะทำให้เรารู้ว่า เราคือใคร ในอนาคตและจะรู้วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป้าหมายอันสูงสุด อันเป็นบรมสุข คือ นิพพาน
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image
+Image

ประโยชน์จากการศึกษาอภิธรรม

 • ปลูกฝังศรัทธากับปัญญา ควบคู่กัน
 • สามารถตัดสินได้ว่าอะไรเป็น "บุญ" หรือ "บาป"
 • จะมีความเข้าใจและรู้วิธีทำบุญให้ได้อานิสงส์มาก
 • จะเข้าใจการทำงานของจิต ที่ทำให้เกิดกรรมและผลกรรมในชาติต่อๆไป
 • ทำให้รู้ถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของสรรพสัตว์ ทั้งหยาบและละเอียด
 • ทำให้เข้าใจเรื่องภพภูมิ เช่น ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรฯ
 • ทำให้เข้าใจถึงวงจรของวัฏฏจักรที่ขังสรรพสัตว์ และวิธีพ้นไปจากวัฏฏจักรของมาร เพื่อประโยชน์ในการฝึกตนจนถึงเป้าหมาย คือ พระนิพพาน

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร

 • ทุกเพศทุกวัย ที่มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรม
 • เขียนใบสมัคร และติดรูปถ่าย ๑-๒ นิ้ว
 • ค่าลงทะเบียน ๓๐๐/๓๕๐ บาท

วิธีการเรียนและวัน/เวลาที่เปิดเรียน

 • สามารถรับหนังสือเรียนตามวัน/เวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 • ตอบคำถามแบบประเมินการเรียน (แบบฝึกหัด) และส่งกลับตามตารางเวลาที่กำหนดส่ง
 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนพิเศษได้ในทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง SPD ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 • ปฐมนิเทศเปิดเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี (เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการแน่นอน ตอนสมัครแล้ว)

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร ๔ ปี เค้าโครงหลักสูตร ใช้อภิธัมมัตถสังคหะเป็นแม่บทปรับปรุงให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะแก่การนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

ปีที่ ๑ ศึกษาเรื่อง จิตและเจตสิก

 • ศึกษาความหมายและประเภทของจิตที่เกิดขึ้นในสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 • ศึกษาความหมายและประเภทของกลุ่มเจตสิก
+Image
+Image
ปีที่ ๒ ศึกษาเรื่อง กายในกายวิทยา,รูปปรมัตถ์และวิถีโพธิสัตว์
 • ศึกษาความหมายหน้าที่ของกายละเอียดภายใน,ความสัมพันธ์ของกายในกายกับรูปปรมัตถ์
 • ศึกษาการดำเนินชีวิต และวิธีการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ฯ
+Image
+Image
ปีที่ ๓ ศึกษาเรื่อง วิถีจิตและการไปเกิดมาเกิด
 • ศึกษาความหมายและประเภทของวิถีจิตและปฏิสนธิจิตอันเนื่องด้วยการไปเกิดมาเกิด ภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์ กรรมและประเภทของกรรมโดยละเอียดฯ
+Image
+Image
+Image
+Image
ปีที่ ๔ ศึกษาเรื่อง แบบแผนแห่งธรรม
 • ศึกษาความหมายและองค์ของปฏิจจสมุปบาท การทำลายวงวัฏฏจักร
 • ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของนิพพาน
 • ศึกษาการดำเนินจิตสู่มรรคผลนิพพานฯ
+Image
+Image

สมัครและสอบถามได้ที่

 • สำนักเรียนพระอภิธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. id Line : 0836669960
 • โทร : 02-831-1000 ต่อ 13730, 087-686-8372
 • ทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O(โอ)26 สภาธรรมกายสากล


Who's Online

มี 148 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6851
12132
53076
6961501
214309
349808
7100673

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 15:48
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search