หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต

อภิธรรม คือธรรมชาติที่แท้จริงเกื่ยวกับชีวิตในตัวเราทุกคนอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุข การศึกษาพระอภิธรรม คือ การศึกษาเรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จะทำให้เรารู้ว่า เราคือใคร ในอนาคตและจะรู้วิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป้าหมายอันสูงสุด อันเป็นบรมสุข คือ นิพพาน
ดังนั้น ขอเรียนเชิญพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนผู้สนใจเข้าศึกษาอภิธรรมบัณฑิตเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความเข้าใจในหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

สมัครเรียนฟรี

สอบปีละ ๒ ชั้นเรียน
+wedding gallery

หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต (ปริญญาตรี) ๙ ชั้น

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) เรียน-สอบ ๖ เดือน

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑, ๒, ๖

จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) เรียน-สอบ ๖ เดือน

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓, ๗

จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) เรียน-สอบ ๖ เดือน

เนื้อหา : ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ (มาติกาโชติกะ)

มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔, ๕

มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๘, ๙

มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ

มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ยมกสรูปัตถนิสสยะ ๑

มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ยมกสรูปัตถนิสสยะ ๒

มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : มหาปัฏฐานสรูปัตถนิสสยะ

หลักสูตรอภิธรรมมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ๖ ชั้น

อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ปุจฉาวิสัชนาโชติกะ, ประทีปส่องทางของชาวโลก, สิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลก

อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ปกิณณกปัญหา, ธรรมเครื่องค้ำจุนโลก, ธุดงค์ ๑๓

อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : กุศลบารมี, โพธิปักขิยธรรม๓๗ ประการ, มงคล ๓๘ ประการ  

อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : ขันธาทิจตุกะ , สีลวิสุทธิ, จิตตวิสุทธิ, ธัมมสังคณี

ชั้น อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : กถาวัตถุ, ธาตุกถา - ปุคคลบัญญัติ, ทิฏฐิวิสุทธิ, กังขาวิตรณวิสุทธิ

อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) เรียน-สอบ ๑ ปี

เนื้อหา : พระยมกปกรณ์, พระมหาปัฏฐาน , มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ,
           ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ, ญาณทัสสนวิสุทธิ, คู่มือเบื้องต้นการปฏิบัติ

สถานที่เรียน

อาคาร ๑๐๑ ปีคุณยายอาจารย์ฯ อาคาร ๒ ชั้น ๔

สถานที่สอบ

อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.081-463-7270 หรือ 088-034-1524

อภิธรรมบัณฑิต
คือวิชาชีวิตของทุกคน

20292702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4865
32061
137912
19998885
350580
646608
20292702

Your IP: 3.238.204.31
2021-10-16 05:46
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search