ทำเนียบอภิธรรมบัณฑิต

ทำเนียบอภิธรรมบัณฑิต สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย


จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๓/๒๕๔๙

         ๑. พระมหาสมเกียรติ  วรยโส

         ๒. นางสาวมนัญญา  ปัทมะสุนทร

         ๓. นางสาวจุฑารัตน์  ติลภัทร

         ๔. นางสาวสยมพร  รังสีสกรณ์

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๔/๒๕๕๐

         ๑. นางสาวปิยภรณ์  ตั้งเจริญวัฒนากูร

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๗/๒๕๕๓

         ๑. พระมหาชาคริต  ชาครธมฺโม (ลาสิกขา)

         ๒. นางชูจิตต์  ตวงศิริกุลวัฒนา

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๘/๒๕๕๔

         ๑. นางวัชรี  ปานเจริญ

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๑/๒๕๕๗

         ๑. พระมหาอรรถพล  กุลสิทฺโธ

         ๒. พระมหาธีระชัย  ธีชชโย

         ๓. พระมหาโชคชัย  สิรินฺทชโย

         ๔. พระมหาศุภณัฐ  จนฺทชโย

         ๕. พระวิฑูรย์  อุชุจารี

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๗/๒๕๖๓

          ๑. พระมหาวรวิทย์  วิสุทฺธิชโย

        

ยอดผู้สอบผ่านอภิธรรมบัณฑิต ทุกรุ่น รวม13 รูป/ท่าน

  • พระภิกษุ 8 รูป
  • ฆารวาส 6 ท่าน

 


 

สรุปผลสอบอภิธรรมบัณฑิต - ปัจจุบัน

 
ปี / ภาค 1 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก กถิกะตรี กถิกะโท กถิกะเอก จริยะตรี จริยะโท จริยะเอก รวม
ภาคเรียน
รวม
ทั้งปี
ภาค 2 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก มัชฌิมตรี มัชฌิมโท มัชฌิมเอก มหาตรี มหาโท มหาเอก
2542/1                     47
2542/2 47                 47
2543/1 18 7               25 62
2543/2 19 16 2             37
2544/1 17 19 10 2           48 104
2544/2 18 14 14 10           56
2545/1 9 11 7 17 1         45 88
2545/2 6 5 11 14 7         43
2546/1 26 4 8 13 14 1       66 111
2546/2 7 6 4 11 10 7       45
2547/1 25 6 4 5 12 12 1     65 132
2547/2 46 1   1 7 6 6     67
2548/1       2 5 6 7 1   21 46
2548/2 12 1 1 2 1 4 1 3   25
2549/1 7 4 1 2 1 3 4 5 1 28 55
2549/2 9 6 2 2 2   1 1 4 27
2550/1 10 7 6 2 1 1 3 2 5 37 88
2550/2 34 4 6 2 1 2   1 1 51
2551/1 5 7 2 7 2 1   4 2 30 90
2551/2 40 5 5 6 2 1 1     60
2552/1 5 3 4 7 6 1     1 27 62
2552/2 14   4 8 5 1 1 2   35
2553/1 3     4 4 3 2     16 37
2553/2 5 2     7 4   1 2 21
2554/1 34 6 1 3 4 6 3 1   58 87
2554/2 10 6 4 2 2 3 1   1 29
2555/1 33 12 3 2 3 5 5 3 1 67 168
2555/2 63 14 11 4 2 1 6     101
2556/1 20 10 4 4 1 1 3 5 2 50 137
2556/2 48 14 7 9 1 1 2 5   87
2557/1 1 10 3 2 1   2 2 2 23 61
2557/2 22 4 4   2     1 5 38
2558/1   1 2 4 1 1   1 2 12 58
2558/2 38 3 1 4           46
2559/1 3 5 2 1 3 1       15 60
2559/2 34 4 4 1 2         45
2560/1 23 8   3   3 1     38 107
2560/2 39 15 8 4 1 1   1   69
2561/1 18 28 3 8     3 1   61 77
2561/2 3         16 
2562/1   1 4 3 3     2 2 15 41
2562/2 18         26
2563/1 4 2 4 3 5 3     3 24 72
2563/2 27 5 1 5 4 3   1 2 48
2564/1 21 2 3 2 3 4 2     37 65
2564/2 5 7 3 1 5 5 1   1 28
2565/1 2 3 7 1 2 3 5     23 64
2565/2 24 3 2 3   5 3 1   41
2566/1     1 2   1   4   8  
รวม  872 298  176  192  136  100  65  45  38  1919

34648896
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16387
20284
16387
34481894
517582
741983
34648896

Your IP: 44.192.254.173
2023-09-24 13:34
© Copyright pariyat.com 2023. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search