04 ย่อความ-วินัยมุข เล่ม ๒

อภิสมาจาร

            คือ ขนบธรรมเนียมของภิกษุ สิกขาบทแผนกนี้มานอกพระปาติโมกข์ ไม่ได้บอกจำนวนแน่นอน แต่มีจำนวนมาก ท่านจัดไว้ตามกิจหรือวัตถุ เรียกว่า ขันธกะอันหนึ่งๆคือ
            1. ว่าด้วยอุโบสถ เรียกว่าอุโบสถขันธกะ
            2. ว่าด้วยจีวร เรียกว่า จีวรขันธกะ

มาในที่อื่นนอกจากขันธกะ คือ

            1. มาในนิทานต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทในพระปาติโมกข์
            2. มาในวินีตวัตถุแห่งคัมภีร์วิภังค์
            3. มาในอรรถกถา ที่เรียกว่าบาลีมุตตกะ

ดูรายละเอียดย่อความ ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search